Bijdrage Jaar­rap­portage jeugd 2022


29 september 2023

Voorzitter,

Ik sluit mij aan bij de voorgaand gestelde vragen van de sp over de vergoeding voor de ExPeX jongeren.

Dan richten wij ons op de Subsidieregeling Preventie en Participatie Jeugd Den Haag. We hebben dit al eerder aan de wethouder gevraagd, maar wie hebben er nog geen duidelijk antwoord op gekregen. Per 2023 is namelijk de subsidieregeling jeugdparticipatie aangepast.

Via Art-s-cool, die gebruikmaakt van deze subsidieregeling, kregen wij te horen dat er in de nieuwe subsidieregeling binnen categorie A de leeftijden voor deelnemers zijn veranderd. Dat betekent in de situatie van Art-s-cool dat er geen dekking is voor de 500 activiteiten die zij jaarlijks aan 7000 kinderen kunnen aanbieden. Had de wethouder in beeld dat dit een gevolg kon zijn? Over deze nieuwe subsidieregeling en de gevolgen daarvan is niet duidelijk naar de raad, maar ook niet met de initiatieven die hier gebruik van maken gecommuniceerd. Heeft de wethouder inzichtelijk hoe het kan dat de nieuwe regelingen niet goed zijn gecommuniceerd? Graag een reactie van de wethouder. Heeft de wethouder er daarnaast al zicht op of er meerdere initiatieven zijn die hier tegenaan lopen? Op welke wijze kunnen we nu bijsturen zodat er geen kostbare activiteiten verloren gaan en is er een manier om Art-s-cool - en wellicht en anderen die buiten de boot vallen- tegemoet te komen zodat zij niet een groot deel van hun belangrijke werk met kinderen neer moeten leggen?