Bijdrage Einde­va­luatie GOGO Den Haag


29 september 2023

Voorzitter,

Wat betreft Gogo Den Haag sluit ik mij aan bij de vragen van Hart voor Den Haag om beter te kunnen meten of de doelen worden bereikt.

De Partij voor de Dieren richt zich verder op het actieplan positieve sportcultuur.

Voor de Partij voor de Dieren is het van groot belang dat iedereen zich veilig, geaccepteerd en welkom voelt om aan te sluiten bij een sportvereniging en fijn en zorgeloos kan sporten. We willen dat Den Haag een inclusieve sportstad is. We zijn dan ook blij met dit actieplan. Wel nog een aantal vragen over de invulling.

Den Haag is actief aangesloten bij de Alliantie Gelijkspelen om acceptatie van queer personen in de sport in Den Haag te bevorderen. Uit voorgaande pilots bij een aantal sportclubs blijkt wel dat het lastig is om bij verenigingen binnen te komen. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er de komende jaren meer verenigingen worden bereikt, want wat ons betreft kan dat niet wachten.

Een gedragscode als basis is wat de PvdD betreft dan ook van belang. We zijn dan ook benieuwd hoe we op weg zijn met het implementeren van deze gedragscodes op verenigingen?

Ook kunnen we als gemeente duidelijk onderstrepen dat we een inclusieve sportstad zijn door organisatoren van sportevenementen die we subsidiëren te vragen een invulling te geven aan een veilig sportklimaat? Graag een reactie van de wethouder.

Ik lees verder ook niks terug over wat er gebeurt wanneer er wordt gediscrimineerd of uitgesloten tijdens sportwedstrijden in Den Haag? Wat topsport betreft zijn hier afspraken over. Hoe zit dat in Den Haag bij amateurwedstrijden. Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Interessant voor jou

Bijdrage Uitkomsten onderzoek de Pier

Lees verder

Bijdrage Jaarrapportage jeugd 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer