Inclu­si­viteit


In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Den Haag. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Den Haag. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Gelijke kansen voor iedereen
Racisme en andere vormen van discriminatie komen helaas nog steeds veel voor: zichtbaar en ook onzichtbaar verweven in de structuren van onze samenleving. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig mag houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van
hedendaagse discriminatie en racisme.

Inclusief LHBTI+ beleid
We hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet voor een inclusiever LHBTI+ beleid. We zijn blij dat het ons gelukt is om inclusieve toiletten te realiseren in gemeentelijke gebouwen. We hebben meerdere keren aandacht gevraagd LHBTI+ vriendelijke scholen en zorginstellingen. Zoals meer GSA’s en trainingen voor zorgprofessionals. Ook komt er meer aandacht voor de geschiedenis van LHBTI+ personen en rechten in onze stad.

We zien dat LHBTI+ers nog vaak in de problemen komen, bijvoorbeeld vanwege onveilige thuissituaties. Dat maakt ze extra kwetsbaar en dat verdient onze aandacht. We hebben bepaalde onderwerpen op de agenda gekregen, zoals inclusieve maatschappelijke- en crisisopvang voor LHBTI+ personen. Ook willen we dat Den Haag net als in Utrecht werkloze LHBTI+ers aan werk helpt, omdat we zien dat bijvoorbeeld trans personen veel vaker werkloos zijn, vanwege discriminatie.

Humaan asielbeleid

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief in grote delen van de wereld. De klimaat- en natuurcrisis zullen dit in de toekomst alleen maar verergeren. De gemeente heeft een humaan opvangbeleid voor mensen die een veilig onderkomen zoeken.

Volwaardig meedoen voor iedereen
Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, functiebeperking, financiële situatie of leeftijd hun talenten kunnen ontplooien. Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “Niets over ons, zonder ons”.


Het standpunt Inclusiviteit is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Inclusiviteit

Wat we hebben bereikt

 • LHBTI+-pesterijen aangepakt

  Door onze aangenomen motie worden pesterijen van LHBTI+-jongeren op scholen aangepakt.

 • Meer aandacht voor trans personen

  We stelden vragen over de positie van trans personen in Den Haag.

 • Aandacht voor seksuele emancipatie

  Door onze aangenomen motie komt er meer aandacht voor seksuele emancipatie.

 • Non-binair paspoort

  We hebben gepleit voor non-binaire paspoorten.

 • VN-verdrag handicap

  We stelden vragen over het VN-verdrag handicap.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Terugblik op de raad

Verduurzaming van De Constant Rebequeplein Met de verduurzaming van het pand aan De Constant Rebequeplein worden drie mooie doelen bereikt: grootschalige verduurzaming, investeren in ruimte voor kunst en het behoud van een beeldbepalend gebouw. In de commissie heeft de wethouder toegezegd duidelijker te communiceren met de gebruikers, dat vindt onze fractie belangrijk, want die wachten nu al erg ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws