Motie Breng dakloze queer jongeren in veiligheid


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • momenteel geen plek is waar dakloze queer personen veilig zichzelf kunnen zijn;

  • het aantal dakloze jongeren volgens verschillende instanties toeneemt;

  • Movisie in 2020 al concludeerde dat dakloze queer jongeren drie dubbel kwetsbaar zijn in de maatschappelijke opvang;

  • onder queer personen meer sprake is van depressie en suïcidaliteit;

  • het college uitkomsten van het ontwikkelen van een queer sensitieve opvang meeneemt in het nieuwe beleidskader, maar de mate van onveiligheid die de jongeren ervaren daar niet op kan wachten.


Overwegende, dat:

  • veel dakloze queer jongeren zich onveilig voelen in de opvang zoals die nu is en daar liever geen gebruik van willen maken of gebruik van maken;

  • ook het werkveld meer geluiden teruggeeft aan ons als gemeenteraad dat dakloze queer jongeren behoefte hebben aan een specifieke queer opvang;

  • dakloze queer personen door die onveiligheid de zorg mijden;

  • het college inzet op het vergroten van queer sensitief werken in de zorg, maar dit tijd vergt voor de gewenste effecten merkbaar zijn.


Verzoekt het college:

  • een pilot te starten om queer dak- en thuislozen jongeren een opvangvoorziening te bieden;


En gaat over tot de orde van de dag.
Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Verkeersveiligheid belangrijker dan de kleur van straatstenen

Lees verder

Amendement Cultuurbudget niet definitief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer