SV Trans­genders in Den Haag


Indiendatum: mrt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 maart is het de internationale Transgender Zichtbaarheidsdag (Transgender Visibility Day). Tijdens deze dag staan transgender personen stil bij hun zichtbaarheid en authenticiteit. Ook wordt het leven van transgender personen gevierd. Transgender personen hebben het nog steeds niet makkelijk in de maatschappij. Dat bleek vorig jaar nog tijdens de Internationale Transgender Gedenkdag op 20 november 2019. Toen werd stilgestaan bij de mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie en werd aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders. Transgender Netwerk Nederland (TNN) is toen een postercampagne gestart om aandacht te vragen voor transfobie in Nederland. Ook heeft TNN toen cijfers gepresenteerd dat transgenders in Nederland 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Smit (PvdD) de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het onderzoek ‘Overal op je hoede’ van Transgender Netwerk Nederland ?

De gemeente heeft zelf een actieprogramma op het gebied van emancipatie, waarover ze de raad o.a. in een brief heeft geïnformeerd (RIS282905). In de brief wordt stilgestaan bij een symposium in 2015 over het bevorderen van de sociale acceptatie van transgenders en gesteld dat ‘tijdens het symposium is geconcludeerd dat voorlichting aan professionals, maar ook voorlichting op scholen, in zorginstellingen, bij de politie en bij andere maatschappelijke organisaties over genderdiversiteit en trans personen, noodzakelijk is om de acceptatie van transgender personen te bevorderen’.

  1. Kan het college aangeven wat er naar aanleiding van deze conclusies gedaan is door de gemeente om de voorlichting bij de politie, bij scholen, bij sportverenigingen, bij stadsdeelkantoren, professionals en zorginstellingen verder te verbeteren?

Tot 2014 was het verplicht voor Nederlanders die hun geslachtsvermelding wilden wijzigen om een sterilisatie en andere vergaande lichamelijke wijzigingen te ondergaan.

  1. Kan het college aangeven hoeveel Haagse inwoners tot 2014 verplicht werden om zich te laten steriliseren of andere vergaande lichamelijke wijzigingen moesten ondergaan, alvorens ze hun geslachtsvermelding konden laten aanpassen?
  1. Hoe onderzoekt de gemeente of de positie van transgender personen is verbeterd in de gemeente en in de gemeentelijke organisatie o.a. bij de dienstverlening?

Een van de aanbevelingen in het onderzoek van Transgender Netwerk Nederland is het zorgen voor gender inclusieve crisisopvang binnen de gemeente.

  1. Zijn er op dit moment speciale voorzieningen getroffen binnen de maatschappelijke- en crisisopvang in Den Haag om ervoor te zorgen dat transgenders en mensen die zich als non-binair identificeren zich veilig kunnen voelen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen? Zo nee, is het college bereid extra voorzieningen te treffen?

De gemeente is zelf ook werkgever en op de werkvloer kunnen mensen ook slachtoffer worden van geweld en discriminatie.

  1. Wat voor stappen heeft de gemeente gezet om zorg te dragen dat zijzelf een gender-inclusieve en veilige werkomgeving is voor o.a. transgender personen, waaronder mensen die non-binair zijn?

Een van de stappen die gezet kan worden, is zorgen voor de aanwezigheid van gender-neutrale toiletten. Transgender Netwerk Nederland heeft hierover een folder gepubliceerd.

  1. Zijn er in de gemeentelijke gebouwen specifieke gender-neutrale toiletten aanwezig? Zo nee, is het college bereid ervoor te zorgen dat in elk gebouw minstens één genderneutraal toilet aanwezig is?
  1. Wat gaat het college de komende tijd concreet doen om de positie en acceptatie van transgender en andere non-binaire personen te verbeteren in heel Den Haag?

Robin Smit

Partij voor de Dieren