Schrif­te­lijke vragen Problemen bij de voed­­selbank tijdens Corona­crisis


Indiendatum: 1 mrt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid de heer Barker, Partij voor de Diere de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad in aanvulling op de vragen van de heer de Mos, Hart voor Den Haag/Groep de Mos (‘Kom met Actieplan Voedselpakketten’).

Het Rijk heeft besloten dat alle eet- en drinkgelegenheden tot en met 6 april aanstaande dicht moeten blijven. Deze maatregel is een ongekende ramp voor de veelal kleine ondernemers die het treft.

Veel voorraden van deze horecazaken zullen over de houdbaarheidsdatum gaan. Het is zonde om al deze waar weg te gooien. Tegelijkertijd luiden de voedselbanken de noodklok door het onnodig hamsteren van consumenten in de supermarkt; zij vrezen tekorten. De Voedselbank heeft in Den Haag daarom al haar deuren moeten sluiten.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag ziet graag dat de gemeente de coördinatie op zich neemt om overgebleven voorraden met beperkte houdbaarheidsdatum bij de horeca in onze stad terecht te laten komen bij de voedselbanken.

1) Welke rol speelt de gemeente om te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank toch aan voedsel kunnen komen gegeven de sluiting van de voedselbank? Geeft het college gehoor aan de oproep van de voedselbank om met een plan te komen voor die mensen?

2) Bent u bereid mee te helpen de voedselbanken in onze stad te steunen door een coördinerende rol te spelen en zo zorgen dat overgebleven voedsel bij de voedselbank of van de voedselbank afhankelijke mensen terechtkomt?

3) Bent u zo nodig bereid om voorraden op te kopen bij de horeca die tot en met 6 april dicht moeten blijven en zo ook ondernemers te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

4) Ziet u andere mogelijkheden om kwetsbare mensen met een gebrek aan voedsel vanwege het sluiten van de voedselbank als gevolg van de Coronacrisis te helpen? Indien ja, welke?

5) Ziet u andere mogelijkheden om voedselverspilling als gevolg van de Corona-maatregelen tegen te gaan? Indien ja, welke?

6) Gezien de urgentie van de situatie, ziet u kans om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 mrt. 2020
Antwoorddatum: 1 mrt. 2020

De raadsleden de heren Barker en Smit hebben op 18 maart 2020 een brief met daarin 6 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid de heer Barker, Partij voor de Diere de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad in aanvulling op de vragen van de heer de Mos, Hart voor Den Haag/Groep de Mos (‘Kom met Actieplan Voedselpakketten’).

Het Rijk heeft besloten dat alle eet- en drinkgelegenheden tot en met 6 april aanstaande dicht moeten blijven. Deze maatregel is een ongekende ramp voor de veelal kleine ondernemers die het treft.

Veel voorraden van deze horecazaken zullen over de houdbaarheidsdatum gaan. Het is zonde om al deze waar weg te gooien. Tegelijkertijd luiden de voedselbanken de noodklok door het onnodig hamsteren van consumenten in de supermarkt; zij vrezen tekorten. De Voedselbank heeft in Den Haag daarom al haar deuren moeten sluiten.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Den Haag ziet graag dat de gemeente de coördinatie op zich neemt om overgebleven voorraden met beperkte houdbaarheidsdatum bij de horeca in onze stad terecht te laten komen bij de voedselbanken.

1) Welke rol speelt de gemeente om te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank toch aan voedsel kunnen komen gegeven de sluiting van de voedselbank? Geeft het college gehoor aan de oproep van de voedselbank om met een plan te komen voor die mensen?

2) Bent u bereid mee te helpen de voedselbanken in onze stad te steunen door een coördinerende rol te spelen en zo zorgen dat overgebleven voedsel bij de voedselbank of van de voedselbank afhankelijke mensen terechtkomt?

3) Bent u zo nodig bereid om voorraden op te kopen bij de horeca die tot en met 6 april dicht moeten blijven en zo ook ondernemers te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

4) Ziet u andere mogelijkheden om kwetsbare mensen met een gebrek aan voedsel vanwege het sluiten van de voedselbank als gevolg van de Coronacrisis te helpen? Indien ja, welke?

5) Ziet u andere mogelijkheden om voedselverspilling als gevolg van de Corona-maatregelen tegen te gaan? Indien ja, welke?

6) Gezien de urgentie van de situatie, ziet u kans om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan?

Ad 1 t/m 6
Voor de beantwoording van de schriftelijke vragen over Corona verwijzen wij u graag naar de raadsmededeling die uw raad op 20 maart 2020 heeft ontvangen (RIS304997). We gaan graag verder met u in gesprek tijdens de door u aangekondigde werkbespreking. Gedurende deze bijzondere periode zullen wij u wekelijks schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,
Ilma Merx

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes