Schrif­te­lijke vragen Gegraaf in duinen bij strand­huisjes


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door een bewoner werden wij geattendeerd op graafwerkzaamheden in de duinen bij Kijkduin, ter hoogte van de strandhuisjes (zie bijlage 1).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Weet het college welke graafwerkzaamheden op dit moment in de duinen worden uitgevoerd, zoals weergegeven in de bijlage? Weet het college door wie en met welk doel deze graafwerkzaamheden worden uitgevoerd?
  2. Deelt het college de mening dat graafwerkzaamheden in Natura 2000-gebied in principe onwenselijk zijn?
  3. Zijn graafwerkzaamheden in een Natura 2000-gebied zomaar toegestaan? Zo nee, is hier een vergunning voor aangevraagd en verleend? Welke voorwaarden worden hieraan gesteld?
  4. Hoe handhaaft het college (of een andere instantie) op onrechtmatige graafwerkzaamheden in de Haagse duinen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren