Schrif­te­lijke vragen Windows 7 niet meer veilig


Indiendatum: feb. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Fabrikant Microsoft beëindigde op 14 januari 2020 de ondersteuning voor besturingssysteem Windows 7, waardoor dat vatbaar wordt voor beveiligingsrisico’s (zie bijlage 11). De gemeente Den Haag gebruikt het besturingssysteem echter nog steeds. De Partij voor de Dieren wil de gemeente oproepen rekening te houden met de beveiligingsrisico’s en zo spoedig mogelijk af te stappen van dit verouderde besturingssysteem.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat Microsoft de beveiligingsondersteuning van Windows 7 heeft beëindigd?
  2. Heeft het college verlenging van de beveiliging van Windows 7 ingekocht bij Microsoft? Zo ja, tegen welke kosten? Tot wanneer loopt deze verlenging? Zo nee, waarom niet?
  3. Verwerkt de gemeente Den Haag persoonsgegevens op computers die werken op Windows 7?
  4. Uit onderzoek van techwebsite Tweakers.net blijkt dat Den Haag een van de gemeenten is die er niet in is geslaagd de overstap naar Windows 10 per 14 januari 2020 te halen (zie bijlage 22). Kan het college aangeven waarom dat niet is gelukt?
  5. Wat zijn de kosten van de overstap naar Windows 10? Kan het college aangeven uit welk programma die kosten worden betaald? Kan het college uiteenzetten waaraan die gelden worden besteed?
  6. Per welke datum verwacht het college de overstap naar Windows 10 te hebben gerealiseerd?
  7. In het coalitieakkoord 2019-2022, ‚Samen voor de Stad‘ (RIS304121), geeft het college aan eenmalig € 10 miljoen euro te investeren in een ‚ICT-impuls‘. Kan het college aangeven uit welke maatregelen die ICT-impuls zal bestaan?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

1 https://www.ad.nl/tech/windows-7-is-niet-veilig-meer~a495200a/

2 https://tweakers.net/reviews/7394/all/gemeenten-moeizaam-naar-windows-10-helft-werkt-nog-aan-upgrade.html

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 24 mrt. 2020

Het raadslid de heer Barker heeft op 19 februari 2020 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Fabrikant Microsoft beëindigde op 14 januari 2020 de ondersteuning voor besturingssysteem Windows 7, waardoor dat vatbaar wordt voor beveiligingsrisico’s (zie bijlage 11). De gemeente Den Haag gebruikt het besturingssysteem echter nog steeds. De Partij voor de Dieren wil de gemeente oproepen rekening te houden met de beveiligingsrisico’s en zo spoedig mogelijk af te stappen van dit verouderde besturingssysteem.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat Microsoft de beveiligingsondersteuning van Windows 7 heeft beëindigd?

Ja.

2. Heeft het college verlenging van de beveiliging van Windows 7 ingekocht bij Microsoft? Zo ja, tegen welke kosten? Tot wanneer loopt deze verlenging? Zo nee, waarom niet?

Ja, voor één jaar, tot 14 januari 2021. De kosten voor dat jaar bedragen eenmalig €211.310.

3. Verwerkt de gemeente Den Haag persoonsgegevens op computers die werken op Windows 7?

Ja. Doordat de gemeente de verlengde ondersteuning van Microsoft afneemt, blijven alle Windows 7-pc’s van de gemeente voorzien van nieuwe beveiligingsupdates.

4. Uit onderzoek van techwebsite Tweakers.net blijkt dat Den Haag een van de gemeenten is die er niet in is geslaagd de overstap naar Windows 10 per 14 januari 2020 te halen (zie bijlage 22). Kan het college aangeven waarom dat niet is gelukt?

De gemeente Den Haag werkt sinds 2018 aan de overstap naar Windows 10. Een deel van de gemeente is al gemigreerd en maakt reeds gebruik van Windows 10. Migratie naar een nieuw besturingssysteem is een complex traject. De gemeente werkt met veel verschillende applicaties. Hierbij moet goed worden getest dat deze programma’s ook met de nieuwe Windows-versie werken. De dienstverlening aan inwoners en bedrijven mag geen hinder ondervinden van applicaties die niet meer werken. Daarom kiest de gemeente voor een gefaseerde overgang naar Windows 10.

5. Wat zijn de kosten van de overstap naar Windows 10? Kan het college aangeven uit welk programma die kosten worden betaald? Kan het college uiteenzetten waaraan die gelden worden besteed?

De overstap naar Windows 10 wordt uitgevoerd door het gemeentelijk project ‘Stork10’. Het budget van dit project bedraagt € 8.797.400. Dit bedrag wordt besteed aan de uren van interne en externe technische projectmedewerkers die de migratie uitvoeren en voor een gering deel aan contracten voor service en ondersteuning van het nieuwe platform tijdens de duur van het project. De kosten worden betaald uit de investering ‘Basisinfra’ die middels het Meerjarig Investeringsplan/ programma Overhead is toegekend.

6. Per welke datum verwacht het college de overstap naar Windows 10 te hebben gerealiseerd?

De planning is dat aan het einde van de zomer het merendeel van de pc’s is overgezet naar Windows 10. Het restant, voornamelijk speciale werkplekken, wordt voor het einde van 2020 naar Windows 10 gemigreerd.

7. In het coalitieakkoord 2019-2022, ‚Samen voor de Stad‘ (RIS304121), geeft het college aan eenmalig € 10 miljoen euro te investeren in een ‚ICT-impuls‘. Kan het college aangeven uit welke maatregelen die ICT-impuls zal bestaan?

Om de gemeentelijke ambities mogelijk te maken en continuïteit te bieden bij de gemeentelijke dienstverlening, is het noodzakelijk dat de IT-basis op orde is. De huidige gemeentelijke ITinfrastructuur moet worden vervangen. Het Masterplan IT, dat op korte termijn aan uw raad wordt voorgelegd, zal invulling geven aan deze noodzakelijke vernieuwing. Het Masterplan IT bevat verschillende projecten om de huidige IT-omgeving van de gemeente te vernieuwen en moderniseren. Aan de hand hiervan wordt geïnvesteerd in vijf technische domeinen: 1) Werkplek, 2) Netwerk, 3) Security, 4) Datacenter & Cloud, en 5) Continue verbetering. Vanwege de inhoudelijke raakvlakken is met de inrichting van het Masterplan IT besloten om de migratie van Windows 7 naar Windows 10 in het Masterplan onder te brengen.

Uw raad ontvang op korte termijn een raadsvoorstel voor de besteding van de reserve ICT Impuls ten behoeve van het Masterplan IT.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,de wnd. burgemeester,
Ilma MerxJohan Remkes