Schrif­te­lijke vragen Stop rupsen­be­strijding met Xentari


Indiendatum: feb. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Veel gemeenten gebruiken bacteriepreparaat Xentari als bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen. Het middel doodt echter niet alleen eikenprocessierupsen, maar heeft volgens producent Bayer een „breed werkingsspectrum tegen verschillende soorten rupsen“ (zie bijlage 1). De Vlinderstichting luidt daarom de noodklok over het gebruik van het middel (zie bijlage 2).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Past de gemeente het middel Xentari toe bij de bestrijding van de eikenprocessierups? Zo nee, welke bestrijdingsmethoden past de gemeente dan wel toe?
  2. Is het college bekend met de bezwaren die kleven aan het gebruik van Xentari (zie bijlage 2)?
  3. Indien de gemeente het middel Xentari toepast, is het college bereid hiermee te stoppen en in plaats daarvan in te zetten op natuurlijke bestrijdingsmethoden?
  4. Kan het college deze vragen binnen de daarvoor vastgestelde termijn beantwoorden, opdat tijdig kan worden besloten het middel niet toe te passen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 19 februari 2020 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Veel gemeenten gebruiken bacteriepreparaat Xentari als bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen. Het middel doodt echter niet alleen eikenprocessierupsen, maar heeft volgens producent Bayer een „breed werkingsspectrum tegen verschillende soorten rupsen“ (zie bijlage 1). De Vlinderstichting luidt daarom de noodklok over het gebruik van het middel (zie bijlage 2).

1. Past de gemeente het middel Xentari toe bij de bestrijding van de eikenprocessierups? Zo nee, welke bestrijdingsmethoden past de gemeente dan wel toe?

Nee, zie vraag 3.

2. Is het college bekend met de bezwaren die kleven aan het gebruik van Xentari (zie bijlage 2)?

Ja.

3. Indien de gemeente het middel Xentari toepast, is het college bereid hiermee te stoppen en in plaats daarvan in te zetten op natuurlijke bestrijdingsmethoden?

Wij verwijzen hiervoor naar het antwoord bij vraag 1. De gemeente Den Haag past alleen reactieve bestrijding toe. Dit doen wij door het wegzuigen van aangetroffen eikenprocessierupsnesten. Tevens is het natuurbeleid gericht op het stimuleren van een goede biodiversiteit waardoor de natuurlijke vijanden een bijdrage leveren aan de bestrijding van het aantal rupsen.

4. Kan het college deze vragen binnen de daarvoor vastgestelde termijn beantwoorden, opdat tijdig kan worden besloten het middel niet toe te passen?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i,de locoburgemeester,
Ilma MerxBoudewijn Revis