Schrif­te­lijke vragen Geen plastic netjes in Haagse gras­velden


Indiendatum: feb. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eind vorig jaar troffen Leidenaren duizenden plastic netjes aan rond de Leidse Lammermarkt (zie bijlage 11). De netjes, merknaam Netlon, bleken te zijn aangebracht om de grasmat te verstevigen, zodat die intact zou blijven tijdens evenementen (zie bijlage 22). Duizenden netjes zijn door onzorgvuldig aanbrengen weggewaaid en in de gracht beland. Vele duizenden zijn later om onbekende redenen losgekomen en door onder andere vrijwilligers opgeruimd. Desondanks heeft de gemeente Leiden aangekondigd in de toekomst nog meer met plastic gefundeerde grasvelden (merknaam Grass Parking) aan te willen leggen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Past de gemeente Den Haag plastic materialen toe om gras te verstevigen?
  2. Zo ja, is het college vanwege het aangetoonde risico op verspreiding van zwerfafval dat levensgevaarlijk is voor in het wild levende dieren bereid hiermee op te houden?
  3. Is het college bekend of andere organisaties binnen de gemeentegrenzen deze materialen toepassen?
  4. Beschikt het college over de mogelijkheid het gebruik van deze materialen in grasvelden tegen te gaan? Zo ja, is het college daartoe bereid?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

1 https://sleutelstad.nl/2019/12/29/opruimactie-lammermarkt-ruim-10-000-kunststof-netjes-in-anderhalf-uur/

2 https://leiden.notubiz.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/547383

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 21 apr. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 19 februari 2020 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Eind vorig jaar troffen Leidenaren duizenden plastic netjes aan rond de Leidse Lammermarkt (zie bijlage 11). De netjes, merknaam Netlon, bleken te zijn aangebracht om de grasmat te verstevigen, zodat die intact zou blijven tijdens evenementen (zie bijlage 22). Duizenden netjes zijn door onzorgvuldig aanbrengen weggewaaid en in de gracht beland. Vele duizenden zijn later om onbekende redenen losgekomen en door onder andere vrijwilligers opgeruimd. Desondanks heeft de gemeente Leiden aangekondigd in de toekomst nog meer met plastic gefundeerde grasvelden (merknaam Grass Parking) aan te willen leggen.

1. Past de gemeente Den Haag plastic materialen toe om gras te verstevigen?

Ja, maar alleen bij zogenaamde bigslaps, waarbij de wapening voor de grasmat op termijn wordt afgebroken. In Den Haag wordt geen gebruik gemaakt van het materiaal dat in Leiden voor vervuiling heeft gezorgd. Zie voor toelichting bigslaps beantwoording vraag 2.

2. Zo ja, is het college vanwege het aangetoonde risico op verspreiding van zwerfafval dat levensgevaarlijk is voor in het wild levende dieren bereid hiermee op te houden?

Er worden voor gazonreparaties drie soorten graszoden gebruikt om uitgesleten gazons te repareren. Te weten, rolzoden, blokzoden en bigslaps. Alleen bij de bigslaps wordt een lichte wapening gebruikt om de zoden uit te kunnen rijden. Bigslaps worden gestapeld geleverd op een palet. Een bigslap is een graszode van 50 meter lang en 1 meter breed. Om deze te kunnen verwerken zit er een lichte wapening in de grasmat. Deze lichte wapening (Oxygrid) is niet te vergelijken met het materiaal dat in Leiden is gebruikt. Over een periode van 2 tot 5 jaar zal onder invloed van UV-licht, warmte en vocht geleidelijk degradatie plaats vinden. Oxygrid is een niet giftig materiaal en zal geen giftig materiaal afgeven of achterlaten voor, tijdens of na afbraak. Voor meer informatie zie: https://www.rolawn.co.uk/rolawnoxygrid

3. Is het college bekend of andere organisaties binnen de gemeentegrenzen deze materialen toepassen?

Voor zover bekend gebruiken géén andere organisaties bigslaps binnen de gemeentegrenzen.

4. Beschikt het college over de mogelijkheid het gebruik van deze materialen in grasvelden tegen te gaan? Zo ja, is het college daartoe bereid.

Gezien bovenstaande uitleg bij vraag 2 is niet aangetoond dat het gebruik van de lichte wapening leidt tot schade aan het milieu. Er is dan ook geen reden tot het tegen gaan van het gebruik van bigslaps met lichte wapening.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester,
Ilma MerxJohan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Zwangerschapsdiscriminatie

Lees verder

Schriftelijke vragen Stop rupsenbestrijding met Xentari

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer