Schrif­te­lijke vragen Geen plastic netjes in Haagse gras­velden


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eind vorig jaar troffen Leidenaren duizenden plastic netjes aan rond de Leidse Lammermarkt (zie bijlage 11). De netjes, merknaam Netlon, bleken te zijn aangebracht om de grasmat te verstevigen, zodat die intact zou blijven tijdens evenementen (zie bijlage 22). Duizenden netjes zijn door onzorgvuldig aanbrengen weggewaaid en in de gracht beland. Vele duizenden zijn later om onbekende redenen losgekomen en door onder andere vrijwilligers opgeruimd. Desondanks heeft de gemeente Leiden aangekondigd in de toekomst nog meer met plastic gefundeerde grasvelden (merknaam Grass Parking) aan te willen leggen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Past de gemeente Den Haag plastic materialen toe om gras te verstevigen?
  2. Zo ja, is het college vanwege het aangetoonde risico op verspreiding van zwerfafval dat levensgevaarlijk is voor in het wild levende dieren bereid hiermee op te houden?
  3. Is het college bekend of andere organisaties binnen de gemeentegrenzen deze materialen toepassen?
  4. Beschikt het college over de mogelijkheid het gebruik van deze materialen in grasvelden tegen te gaan? Zo ja, is het college daartoe bereid?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

1 https://sleutelstad.nl/2019/12/29/opruimactie-lammermarkt-ruim-10-000-kunststof-netjes-in-anderhalf-uur/

2 https://leiden.notubiz.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/547383