Weg met afval


De Partij voor de Dieren staat voor een circulaire economie, waarin wat we nu weggooien wordt gebruikt als grondstof. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. Zo komt er een einde aan afval. De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.

Gescheiden inzameling

Uiterlijk in 2030 is Den Haag afvalvrij doordat al het afval wordt hergebruikt. In 2020 zamelt Den Haag 75% van het huishoudelijk en het bedrijfsafval gescheiden in. De bakken voor gescheiden afvalinzameling staan op loopafstand van woningen. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog. De gemeente licht Hagenaars goed voor over hoe afval gescheiden in te zamelen en waar dit kan.

Minder afval

Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-jasticker of een ja-neesticker om vragen. Den Haag gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.

Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet in de Noordzee terechtkomt. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.

Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.

Het standpunt Weg met afval is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen