Weg met afval


De Partij voor de Dieren staat voor een circulaire economie, waarin wat we nu weggooien wordt gebruikt als grondstof. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. Zo komt er een einde aan afval. De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.

Gescheiden inzameling

Wat de Partij voor de Dieren betreft is Den Haag uiterlijk in 2030 afvalvrij doordat al het afval wordt hergebruikt. Nu zamelt Den Haag 30% van het huishoudelijk en het bedrijfsafval gescheiden in. Dat aandeel moet hard omhoog. De bakken voor gescheiden afvalinzameling moeten op loopafstand van woningen staan. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog. De gemeente licht Hagenaars goed voor over hoe afval gescheiden in te zamelen en waar dit kan.

Minder afval

Door de Partij voor de Dieren gebruikt Den Haag binnenkort veel minder papier. Bewoners zullen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders ontvangen als zij hier zelf met een ja-jasticker of een ja-neesticker om vragen. Den Haag gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.

Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet in de Noordzee terechtkomt. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.

Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.

Weg met afval

Wat we hebben bereikt

  • Hofstad verbiedt ballonoplatingen

    Het Haagse stadsbestuur komt tegemoet aan de Partij voor de Dieren en gaat ballonoplatingen verbieden. Hiermee wordt Den Haag de eerste van de vier grote steden met een verbod en volgt zo het voorbeeld van andere gemeenten, zoals Zeist en Den Bosch.

  • Gemeente Den Haag voert ja-jasticker in

    Het bezorgen van ongevraagde reclame is in Den Haag binnenkort verleden tijd. Met een ja-jasticker ontvangen alleen bewoners die daarom vragen reclamedrukwerk. Dit bespaart kilo's weggegooid papier per huishouden per jaar.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws