PMD


Raad

21 december 2022

PMD

Ter elfder uur bespreken we nu een fundamentele beleidswijziging. Wat de Partij voor de Dieren betreft had dit zorgvuldiger gemoeten. Door bijvoorbeeld niet eerst het aantal PMD bakken verdubbelen en dan weghalen. Dit moment kan worden aangegrepen om het gescheiden afvalpercentage te verbeteren. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • in te zetten op het behouden van inzameling via PMD-bakken door goed te communiceren over de dichtsbijzijnde PMD-locaties bij PMD-bakken die weg moeten;

  • om op de locaties die vrijkomen te bekijken of deze gebruikt kunnen worden voor gescheiden afvalinzameling en hierbij specifiek te bekijken of deze plekken gebruikt kunnen worden om te experimenteren met het inzamelen van GFT.


Zo kunnen we dit moment gebruiken om juist in te zetten om meer gescheiden inzameling wat beter is voor het milieu.