Bijdrage Schoon op papier


Raad

21 december 2022

Voorzitter,

Een afvalplan schrijven zonder aandacht te besteden aan het voorkomen van afval, is dwingen met de kraan open. De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor om meer aandacht te besteden aan de bron van dat afval en dient de volgende motie in:

Verzoekt het college:

  • als gemeente meer regie te nemen om verpakkingsvrije en circulaire alternatieven te bevorderen onder andere door initiatieven die hierop zien meer te stimuleren;

  • doelen te stellen op het voorkomen van afval en de voortgang hiervan te rapporteren in de P&C cyclus.