Bijdrage Aanvalsplan Afval 2023-2026


Leef­om­geving

13 juni 2024

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren is positief over het aanvalsplan afval. Zo’n integraal plan heeft veel voordelen, omdat het belangrijk is het grote plaatje te zien en oog te hebben voor zowel oorzaak als gevolg. En in dit plan zien we gelukkig ook veel aandacht voor die oorzaken, met name het gedrag van mensen en manieren om afval in te zamelen. Mijn fractie heeft wel de vraag of niet nog meer ingezet kan worden op het voorkomen van afval in de vorm van verpakkingsmateriaal. Martsen en supermarktjes blijven gebruik maken van plastic tasjes en er wordt nauwelijks tot niet gehandhaafd op de verantwoordelijkheid van ondernemers om hun stoep schoon te houden. Kan de wethouder aangeven waarom er niet meer aandacht voor is in het plan?

Dan ook nog even over een nadeel van een integraal plan. Het is namelijk nog niet heel duidelijk voor mijn fractie of qua monitoring nu goed wordt bijgehouden wat de effecten van dit plan zijn op wijk- of straatniveau. D66 vroeg hier ook nog naar, dus mijn fractie hoort graag van de wethouder of dit beter kan.

Dan over afvalscheiding. De Partij voor de Dieren is geen fan van de ingeslagen richting om meer in te zetten op nascheiding in plaats van gescheiden afval inzamelen. Niet alleen draagt het bij aan bewustzijn, ook is bijvoorbeeld het scheiden van GFT een manier om afval te hergebruiken als grondstof. De brand bij de AVR laat ook zien dat het ook erg afhankelijk maakt van het goed functioneren van technologie. En als hier dus iets misgaat, zoals nu, lezen we dat ons afval inmiddels naar Scandinavië wordt getransporteerd om daar verwerkt te worden. Vreselijk omslachtig, en ook extra milieubelastend. Wordt gemonitord wat de gevolgen zijn van de volle inzet op nascheiding?

Verder zijn er al veel goede vragen gesteld door collega’s. Ik sluit me graag aan bij de vragen van de ChristenUnie over het rookvrije strand en statiegeld en die van de SP over afval door peuken. Peuken zijn een grote bron van vervuiling, vooral omdat ze via kolken in het water terecht komen en daarmee ons water vergiftigen.

Ook heb ik nog wat losse vragen.

Mijn fractie vindt het teleurstellend dat het college het niet mogelijk wil maken om grofvuil weg te brengen met de bakfiets. Mijn fractie heeft hier vragen over gesteld en het college zegt wel erg makkelijk dat dat voor nu gewoon niet kan. Met de doelen van dit college om mensen de auto weg te laten doen, is het raar om hier geen prioriteit aan te geven. Hoe denkt de wethouder dat mensen zonder auto hun grofvuil weg kunnen brengen? Het is niet altijd mogelijk op korte termijn grofvuil op te laten halen en een service als de milieustraat zou gewoon voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wij horen graag van de wethouder wat er voor nodig zou moeten zijn om de milieustraten wel toegankelijk te maken, ook als dat dat herinrichting bekent, en dat verder uit te werken.

Verder goed om te zien dat er in 2024 quickscans worden uitgevoerd voor mogelijkheden voor een bubble barrier of andere manieren om afval in de binnenwateren tegen te gaan, maar we wachten hier nu wel erg lang op. Wanneer gaan we hier nu echt mee aan de slag?

Ook wil ik NOG een keer de wethouder vragen om te kijken naar het initiatief WePlog, en dit keer ga ik vragen om een toezegging hier op terug te komen, want ik ben er al vaak over begonnen, en het is vaak meegenomen door een opvolgende reeks wethouders op deze portefeuille, maar nog zonder resultaat, dus graag een toezegging van de wethouder om te onderzoeken of dit een initiatief is waar we als Den Haag iets mee kunnen.

Tot slot een compliment voor het oplossen van het afvalprobleem achter het Esso tankstation. Mijn fractie heeft hier vaak aandacht voor gevraagd. We hopen dat er goed gemonitord blijft worden.