Bijdrage Heront­wik­keling Beatrijs­straat


Bestuur

12 juni 2024

Voorzitter,

mijn fractie is blij dat er een nieuwe locatie is gevonden voor de vorige gebruikers van de Beatrijsstraat. Dit was voor mijn fractie de reden om niet in te stemmen met het voorstel. Ik hoop wel dat er lessen worden geleerd uit dit proces. Waardevolle initiatieven die op tijdelijke locaties zitten, niet meenemen in ontwikkelplannen, kan uiteindelijk zorgen voor meer vertraging. Zoals ik zojuist al zei in het debat over de Amerikaanse Ambassade, betekent tijdelijk niet hetzelfde als waardeloos. Hoop dat de wethouder hier ook lessen uit trekt voor de toekomst, en zich ook in zal zetten voor meer ruimte voor culturele initiatieven