Bijdrage Trans­for­matie Lange Voorhout 102 naar het nieuwe Escher­museum


Bestuur

12 juni 2024

Voorzitter,

Voor ik het ga hebben over de Amerikaanse Ambassade, wil ik stilstaan bij het Museumkwartier. Mijn fractie vindt het vervelend dat we nu vlak achter elkaar twee grote investeringen gaan bespreken voor het herontwikkelen van twee locaties in het Museumkwartier, terwijl we nog steeds niet als raad hebben bedacht wat we nou WILLEN met het Museumkwartier. We hebben nooit gedefinieerd wat het Museumkwartier nou eigenlijk is, wat het doel is, hoe we de invulling voor ons zien, en (laat ik hem er maar meteen ingooien) wat het publiek belang is van het Museumkwartier. Op deze wijze werken we niet aan een samenhangend geheel, maar aan losse delen. En daar lopen we nu echt tegen een probleem aan.

Want met de verhuizing van Escher naar de Amerikaanse Ambassade, gaat het Museumkwartier echt veranderen. Natuurlijk is het goed dat Escher ruimte krijgt om te groeien, maar we kunnen niet ontkennen dat er ook iets verdwijnt uit het Museumkwartier. Ik heb eerder een motie ingediend over het behoud van hedendaagse kunst in het Museumkwartier, in de afdoening daarvan en het daaropvolgende tweeminutendebat werd dat weer een beetje vooruitgeschoven, en nu hebben we niets. We bespreken dan nu een plan, maar kunnen het niet hebben over het gevolg. Dat is ongemakkelijk. Hoe ziet de wethouder dit proces voor zich? En dan graag niet alleen benoemen dat de huidige gebruikers een tijdelijk invulling zijn, want tijdelijk betekent niet dat het waardeloos is. Er is een nieuwe situatie ontstaan, en daar moeten we rekening mee houden.

Dan de Ambassade. Er zijn al veel vragen gesteld over de ruimtevraag zoals die nu voorligt. Mijn fractie vindt het ook lastig om de ruimteclaim te duiden zonder onderbouwing. Ook de risico’s van de extra bebouwing aan een monumentaal pand baren ons zorgen.

Verder sluit ik mij aan bij de vragen van collega’s over publiek belang, de tunnelvisie, de alternatieven, de exploitatie, de huidige gebruikers, het paleis en de participatie.