Monu­mentaal Den Haag


Den Haag moet de herbestemming van monumenten bevorderen. De gemeente neemt beeldbepalende gebouwen op in bestemmingsplannen. De gemeente werkt niet mee aan de sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals aan het Spui, of aan de sloop van beeldbepalende kerken, zoals de Bethelkerk en de Valkenboskerk.

Den Haag heeft een pandbrigade die de kwaliteit van de Haagse panden in de gaten houdt. De pandbrigade grijpt echter onvoldoende in. Dit leidt tot verkrotting. We vergroten daarom de handhavingscapaciteit van de pandbrigade.

Het standpunt Monumentaal Den Haag is onderdeel van: Prettig wonen in Den Haag

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Stop komst enorm kantoorpand naast Catshuis

Een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Onlangs publiceerde de gemeente deze plannen. Het kantoor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belangengroepen en politieke partijen spreken zich uit tegen deze plannen. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij willen dat de bebouw...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws