Bijdrage Voort­­gangs­­be­richt Stof­­kam­ope­ratie


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

Er zijn tot nu toe geen monumenten uit de Post 65-periode aangewezen, terwijl de inventarisatie van deze periode heeft plaatsgevonden. Veel van de als beeldbepalend aangewezen gebouwen zullen worden gesloopt. Voordat ze allemaal zijn verdwenen stellen we voor het aanwijzen naar voren te halen. Vandaar de motie samen met de HSP:

Verzoekt het college:

  • de aanwijzingsronde van Post 65 voorzover het gaat om de verdichtingsgebieden en de zeer bijzondere gebouwen naar voren te halen in de tijd zodat er sneller al monumenten kunnen worden aangewezen.

Interessant voor jou

Bijdrage Aanvraag omge­vings­ver­gunning horeca-paviljoen bij het Noor­delijk Haven­hoofd

Lees verder

Bijdrage Actieplan Kust 2023 en Evaluatie Programma Toekomst Sche­ve­ningen badplaats 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer