Bijdrage Actieplan Kust 2023 en Evaluatie Programma Toekomst Sche­ve­­ningen badplaats 2022


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

Bij de kust hoort volgens de Partij voor de Dieren de ongerepte natuur, wijdsheid en alle strand- en zee dieren en in het bijzonder de zandhagedis en de driesteenstrandloper.

Bij ons zijn diverse aanhoudende klachten van o.a. Boswachters, natuurbeschermers en omwonenden binnen gekomen en zij pleiten voor het verankeren van de te nemen maatregelen en de reguliere overleggen die plaatsvinden om zo blijvende aandacht voor het beschermen van dieren en planten aan de kust, vandaar de volgende motie:

  • om in het actieplan kust ook acties en maatregelen op te nemen om overtredingen en overlast in de kwetsbare groengebieden terug te dringen.

Interessant voor jou

Bijdrage Voort­gangs­be­richt Stof­kam­ope­ratie

Lees verder

Bijdrage Inter­na­ti­onaal econo­misch beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer