Bijdrage Inter­­na­­ti­onaal econo­­misch beleid


Raad

20 april 2023

In het commissiedebat over dit stuk bleek dat er weinig tot niet gestuurd wordt op duurzaamheid in Haags economisch beleid, waaronder dit internationaal economisch beleid. Daarom, niet alleen vanwege het voorliggende stuk, maar ook alle economische visies en programma’s in de toekomst de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om indicatoren over de relatie tussen klimaatdoelstellingen, klimaatbeleid en economisch beleid en dit mee te nemen in toekomstig economische beleid van de gemeente Den Haag;

  • hierbij gebruik te maken van beschikbare kennis van instituten als PBL, CBS en duurzaamheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld Urgenda.