Bijdrage Aanvraag omge­­vings­­ver­­gunning horeca-paviljoen bij het Noor­­delijk Haven­hoofd


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren staat natuurlijk nooit te juigen als de bestemming groen wordt opgeheven. En dit al helemaal niet aan de kust waar stap voor stap steeds meer van de kust wordt aangetast. Dit nieuwe plan stond niet eens in de door de raad vastgestelde stukken, maar kwam later bovenop alle eerdere plannen.

Voorzitter, het wordt tijd dat de wethouder wat meer op Scheveningen stuurt. De Strandweg lijkt een Bermudadriehoek van plannen te zijn. Parkeergarages, recreatiewoningen, duinbunkers; alles loopt stroef of strand in het geheel. Wij roepen de wethouder op om met meer regie te komen. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • met een integraal perspectief te komen op de veranderende ontwikkelingen rond de Strandweg en hierbij in te gaan op wat de consequenties zijn voor het zicht vanaf de Strandweg op de duin.