Bijdrage Erfpacht canon­per­centage 2023


Raad

20 april 2023

Voorzitter,

Waar is de menselijke maat gebleven in het erfpachtbeleid? Erfpacht was nooit bedoeld als geldmachine, maar juist een middel om op publieke belangen te sturen en mee te delen in speculatiewinsten. De gemeente heeft ruimte om de hoogte van de afdrachten te bepalen en moet hier ook een afweging in maken.

Voorzitter, we zien dat de wethouder na de commissie stappen heeft gezet, maar wat de Partij voor de Dieren betreft niet genoeg. De menselijke maat moet echt terug. We moeten af van het idee dat de gemeente een computer is en dat we het maar met elke uitkomst moeten doen. De gemeente kan en moet meer doen dan de regels nog een keer uitleggen.

Voorzitter, in de taxatie-instructie uit 1987 wordt ook duidelijk gemaakt dat dit document slechts een instructie is. Het is een richtlijn waarin letterlijk staat ‘Dat betekent dan ook dat erfpachters die menen dat de uitkomst van taxaties op grond van deze instructie niet redelijk is, niet aan deze instructie gebonden zijn. In onderhandelingen over de grondwaarde kan dit blijken en kunnen, indien de specifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven, andere taxatiemethoden gehanteerd worden.’ Wij zien de nieuwe taxaties als een goede manier om de bestaande regels bij te stellen, maar ook om de redelijkheid te doen prevaleren.

Allereerst over de taxatie een motie samen met Denk en HvH:

Verzoekt het college:

  • aan de hand van de second opinions de huidige taxatie-instructies aan te scherpen, zodat de taxatiewaardeberekening inzichtelijker en consistenter wordt.


Dan over het in de instructie genoemde redelijkheid. Dit is denk ik de kern van het debat. Niet elke uitkomst van de erfpachtbepaling is redelijk. Daar is ook het Burgerlijk Wetboek duidelijk over. Vandaar dat we met een motie samen met Denk en HvH komen om een maximum te stellen aan stijgingen:

Verzoekt het college:

  • vanuit redelijkheid en billijkheid een maximum te stellen aan de verhoging van de erfpachtbedragen;

  • hierbij eventueel te overwegen het maximum te koppelen aan de consumentenprijs stijgingen van de afgelopen erfpachtperiode of een maximumpercentage van de vastgestelde WOZ-waarde te hanteren.


Voorzitter, stijgingen van de erfpacht met 40, 50 of zelfs meer dan 100 keer is overduidelijk onredelijk. We duwen eigen bewoners zo een onzekere financiële afgrond in. We roepen de wethouder op de menselijke maat te verkiezen boven de huidige werkwijze.


Interessant voor jou

Bijdrage Vroegtijdige schooluitval

Lees verder

Bijdrage Aanvraag omge­vings­ver­gunning horeca-paviljoen bij het Noor­delijk Haven­hoofd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer