Schrif­te­lijke vragen Voortgang There­si­akerk


Indiendatum: 23 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de raad zich uitgesproken voor een ander plan rond de Theresiakerk door middel van het weigeren van de Verklaring van Geen Bedenkingen. Op deze wijze is de sloop van dit beeldbepalend gebouw voorkomen en is ingezet op behoud. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en is er nog geen alternatief plan die is goedgekeurd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is betreffende het plan bij de Theresiakerk?
  2. Is het ondertussen vastgelegd dat het kerkgebouw wordt gerenoveerd in plaats van gesloopt?
  3. Klopt het dat er in overleg met de buurt een plan voor behoud is uitgewerkt, maar het belangrijkste wat vertraging veroorzaakt de invulling van de parkeernorm is?
  4. Gesproken wordt over inzet van het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat om de parkeerbehoefte in te vullen. Kan het college aangeven of het klopt dat dit gebouw behouden wordt, maar de school gaat verhuizen?
  5. Wat zijn de gevolgen van het opheffen van het schoolplein en het vervangen door een parkeerterrein voor het groen? Moeten hier bomen voor worden gekapt?
  6. Is de verhuizing van de school volledig ingegeven door parkeerbehoeften? Heeft het college ook gekeken naar mogelijkheden om de parkeernorm aan te passen?
  7. Hoe verhouden de problemen rond de parkeergarage aan de Apeldoornselaan zich met de plannen rond de kerk aangezien eerder gesproken is om daar een deel van de parkeerbehoefte op te vangen?
  8. Kan het college meer informatie geven over het plan om de Theresiakerk te renoveren alsook woningen toe te voegen in de omliggende gebouwen? Wanneer worden deze plannen naar verwachting uitgevoerd?

Robert Barker
Partij voor de Dieren