Rondvraag Plein 1813


Indiendatum: okt. 2018

Per motie heeft de Partij voor de Dieren opgeroepen tot extern juridisch onderzoek naar de uitleg van het Verdrag van Wenen in het kader van de mogelijke komst van de Israëlische ambassade naar Plein 1813. Bij Omroep West heeft wethouder Revis aangegeven dat externe juristen hier inmiddels naar gekeken hebben. Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Waarom heeft de wethouder de gemeenteraad niet geïnformeerd over dit juridisch advies wat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de aangenomen Raadsmotie?

2. Kan de wethouder toezeggen dit advies deze week met de gemeenteraad te delen?

3. Kan de wethouder ingaan op de inhoud van dit advies?

4. Wanneer zal de wethouder een definitief besluit nemen over het al dan niet verstrekken van de omgevingsvergunning voor de gedeeltelijke sloop van het Rijksmonument?

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 17 okt. 2018