Motie Wijs Post 65 monu­menten aan


20 april 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 20 april 2023, ter bespreking van de Commissiebrief: Voortgangsbericht 'Stofkamoperatie' (RIS314686).

Constaterende, dat:

  • de publicatie naar aanleiding van het onderzoek naar Post 65 erfgoed in juni 2023 wordt gepresenteerd;

  • de volgende stap is om gebouwen uit die tijd tot monument aan te wijzen;

  • dit nog een tijd kan duren aangezien er volgens de planning van het college andere periodes voorrang hebben.

Overwegende, dat:

  • er nog geen monumenten uit de Post 65-periode zijn aangewezen op basis van de inventarisatie van deze periode;

  • er wel veel beeldbepalende zijn geïdentificeerd die al op de nominatie staan om te slopen (bijvoorbeeld het KC- en het SOZA-gebouw);

  • er nog meer van deze gebouwen bij de gebiedsontwikkelingen op de nominatie kunnen komen om te slopen;

  • voor die andere periodes al een aanwijzigingsronde heeft plaatsgevonden en er nu geen urgente ontwikkelingen voor deze objecten zijn;

  • het wenselijk is om ook bijzondere Post 65 monumenten te behouden.

Verzoekt het college:

  • de aanwijzingsronde van Post 65 voorzover het gaat om de verdichtingsgebieden en de zeer bijzondere gebouwen naar voren te halen in de tijd zodat er sneller al monumenten kunnen worden aangewezen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Tim de Boer
HSPStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, PVV, Forum voor Democratie