Motie Bescherm het Catshuis!


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van de actualiteit ‘Vergunningverlening bebouwing Park Sorghvliet’.

Constaterende, dat:

  • Het college voornemens is om een vergunning te verlenen voor een (tijdelijke) bebouwing naast het Catshuis in het ‘Park Sorghvliet’.

Overwegende, dat:

  • een eerder gehouden presentatie van het plan geen overtuigende meerwaarde bood en derhalve bij velen verbazing opwekt;
  • ‘Park Sorghvliet’ zou moeten worden behoed voor een inbreuk op de kwetsbare flora en fauna;
  • het park een verborgen parel is en een rustig toevluchtsoord zou moeten blijven;
  • de omwonenden en de bewonersvereniging ‘Stichting wijkoverleg Zorgvliet’ hoogst ongerust zijn over de mogelijke vergunningverlening;
  • in de zeer directe omgeving van de ingang bij het Catshuis voldoende kantoorruimte (in de verhuur) beschikbaar is, waar ook voldoende gelegenheid lijkt te zijn voor uitgebreide beveiliging.

Roept het college op:

  • om de bezwaren tegen een vergunningverlening te honoreren;
  • geen vergunning te verlenen voor (tijdelijke) bebouwing in ‘Park Sorghvliet’;
  • het Rijksvastgoedbedrijf geen bebouwing of aanpassingen toe te staan binnen de contouren van het park.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns

GroenLinks

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, PVV

Tegen