Motie Keuzehulp finan­ciering verduur­zaming


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2020.

Constaterende, dat:

  • het college op de website duurzamestad.denhaag.nl een overzicht geeft van financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen;
  • in dit overzicht alleen regelingen van de gemeente zelf zijn opgenomen, en niet van andere bestuurslagen (zoals het Rijk of het waterschap) en instanties (zoals Duurzaam Den Haag).

Overwegende, dat:

  • het voor bewoners die willen verduurzamen handig is om in één overzicht alle financieringsmogelijkheden te kunnen vinden, ook die van andere bestuurslagen en instanties.

Verzoekt het college:

  • om het overzicht van financieringsmogelijkheden op duurzamestad.denhaag.nl uit te breiden met regelingen van andere bestuurslagen en instanties;
  • bezoekers bij deze regelingen door te linken naar de juiste webpagina.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, PvdA, SP, VVD

Tegen

GroenLinks, D66, Hart voor Den Haag, PVV