Motie Inten­si­ve­rings­opties duurzaam wonen


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Programmarekening 2020.

Overwegende, dat:

  • er tot 2030 enorme slagen nodig zijn op het terrein van wonen;
  • het college een aantal plannen heeft gepresenteerd, maar in een nieuw college een extra versnelling nodig is;
  • het bij het vormgeven van een volgend college van belang is te weten wat de verschillende opties (zowel financieel als qua regelgeving) zijn;
  • in 2017 een soortgelijke motie met grote meerderheid is aangenomen en zo voor de nieuwe collegeperiode startend in 2018 de opties voor een intensivering in kaart zijn gebracht.

Verzoekt het college:

  • om, eventueel door een onafhankelijke ambtelijke studiegroep, in kaart te brengen wat mogelijke opties zijn voor een volgend college indien het wenst enorme slagen in CO2-besparing op het terrein van wonen te maken en daarbij aan te geven wat mogelijke (maatschappelijke en financiële) effecten van deze maatregelen zijn;
  • hierover eind dit jaar te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD