Motie Inten­si­ve­rings­opties duurzaam wonen


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Programmarekening 2020.

Overwegende, dat:

  • er tot 2030 enorme slagen nodig zijn op het terrein van wonen;
  • het college een aantal plannen heeft gepresenteerd, maar in een nieuw college een extra versnelling nodig is;
  • het bij het vormgeven van een volgend college van belang is te weten wat de verschillende opties (zowel financieel als qua regelgeving) zijn;
  • in 2017 een soortgelijke motie met grote meerderheid is aangenomen en zo voor de nieuwe collegeperiode startend in 2018 de opties voor een intensivering in kaart zijn gebracht.

Verzoekt het college:

  • om, eventueel door een onafhankelijke ambtelijke studiegroep, in kaart te brengen wat mogelijke opties zijn voor een volgend college indien het wenst enorme slagen in CO2-besparing op het terrein van wonen te maken en daarbij aan te geven wat mogelijke (maatschappelijke en financiële) effecten van deze maatregelen zijn;
  • hierover eind dit jaar te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Handreiking duurzame evenementen en festivals

Lees verder

Motie Keuzehulp financiering verduurzaming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer