Motie Hand­reiking duurzame evene­menten en festivals


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Programmarekening 2020.

Constaterende, dat:

  • de duurzaamheidskring Haagse evenementen en festivals het afgelopen jaar een strategie heeft opgesteld waarin de gemeenschappelijke ambities met betrekking tot de verduurzaming van hun evenementen uiteen zijn gezet;
  • deze organisaties profiteren van het delen van kennis en ervaringen met elkaar en met de gemeente.

Overwegende, dat:

  • festival- en evenementenorganisaties buiten deze duurzaamheidskring die ook duurzame ambities hebben ook zouden kunnen profiteren van deze kennis;
  • het voor de duurzaamheidsambities van Den Haag gunstig zou zijn als zo veel mogelijk organisaties meedoen aan het behalen van onze duurzame doelen.

Verzoekt het college:

  • met de kennis en ervaring die is opgedaan met de duurzaamheidskring Haagse evenementen een handreiking op te stellen met daarin informatie, inspiratie en motivatie voor organisatoren van evenementen om duurzame doelen te behalen;
  • deze handreiking met de organisatie te delen bij elke aanvraag van een evenement;
  • organisatoren hiermee ook aan te moedigen om samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Tegen

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV