Motie Groter bereik voor schonere stad


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2020.

Constaterende, dat:

  • er verschillende acties (bijplaatsingen, clean-up day en schone buurt) gaande zijn om de stad schoon te krijgen in het kader van ‘Schoon doe we toch gewoon’;
  • de wethouder in het commissiedebat aangaf campagnes continu aan te passen naar de wensen;
  • de wethouder in het commissiedebat aangaf dat het vergroten van het bereik van campagnes een constante wens is.

Overwegende, dat:

  • nog veel zwerfvuil op straat ligt en niet iedereen zich bewust is van de nadelen daarvan voor het milieu;
  • zwerfvuil veelal plastic en sigarettenpeuken bevat;
  • plastic momenteel wordt aangepakt door de invoering van statiegeld op kleine flesjes;
  • op 10 juli 2021, de ‘Plastic Peuk Meuk’-dag was en duizenden sigarettenpeuken in Den Haag zijn geraapt;
  • innovatieve campagnes zoals met milieuvriendelijke straatgraffiti, ‘hier begint de zee, niets ingooien aub’, doneerringen voor plastic flesjes bij afvalbakken of speciale peukenzuilen de bewustwording vergroten en zwerfvuil kunnen verminderen.

Verzoekt het college:

  • meer gebruik te maken van innovatieve campagnes zoals de milieuvriendelijke straatgraffiti, doneerringen voor plastic flesjes en peukenzuilen in aanvulling op de bestaande campagnes voor het realiseren van een schonere stad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, PVV, PvdA, SP, VVD

Tegen

GroenLinks, CDA, D66, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag

Lees onze andere moties

Motie Aanbesteding dierenwelzijnstaken met eerlijk budget

Lees verder

Motie Handreiking duurzame evenementen en festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer