Motie Aanbe­steding dieren­wel­zijn­staken met eerlijk budget


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2020.

Constaterende, dat:

 • de aanbesteding voor de uitvoering van de wettelijke dierenwelzijnstaken is gestart;
 • de organisaties die gevonden (huis)dieren opvangen de afgelopen jaren een tegemoetkoming kregen voor de eerste 14 dagen vanuit de gemeente, volgens de wettelijke norm;
 • veel gevonden (huis)dieren medische hulp nodig hebben, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt;
 • gevonden (huis)dieren langer verblijven in de opvang (bijvoorbeeld een kat gemiddeld 30 dagen en een hond gemiddeld 70 dagen) dan de 14 dagen waar een wettelijke financiële tegemoetkoming voor wordt gegeven.

Overwegende, dat:

 • de dierenhulporganisaties aangeven dat de ontvangen ‘vergoeding’ vanuit de gemeente ontoereikend is om de gemeentelijke wettelijke taken uit te voeren, en dit ook in de dierenwelzijnsnota van de gemeente staat;
 • de gemeente momenteel onderzoek doet naar wat een marktconforme vergoeding is voor deze taken;
 • het opvangen van gevonden (huis)dieren een van die wettelijke gemeentelijke taken is;
 • vanwege corona meer mensen huisdieren hebben aangeschaft, waardoor een toename van opvangdieren in de asielen wordt verwacht[1];
 • er voldoende budget moet zijn om bij de aanbesteding kwalitatieve partijen te contracteren.

Verzoekt het college:

 • om in de eerstvolgende begroting middelen vrij te maken die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten van de uitvoering van de wettelijke dierenwelzijnstaken, daarbij rekening houdend met stijgende kosten vanwege ‘corona-huisdieren’;
 • de raad in de begroting hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Sebastiaan Kruis
PVV

[1] https://www.parool.nl/ps/afged...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie/SGP, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Spaar het groen, verplaats de fietsnietjes

Lees verder

Motie Groter bereik voor schonere stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer