Motie Spaar het groen, verplaats de fiets­nietjes


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Tramlijn 16: traject Waldeck Pyrmontkade (thv Obrechtstraat) - Torenstraat (RIS308712).

Constaterende, dat:

  • het college fietsnietjes in het verlengde van de groenstroken op de Vondelstraat wil plaatsen.

Overwegende, dat:

  • hierdoor kostbare groene ruimte verloren gaat aan verharding.

Verzoekt het college:

  • in het definitief ontwerp de groenstroken te sparen en de fietsnietjes in te plannen in het verlengde van de parkeervakken.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie 30 km/u op Vondelstraat/Bilderdijkstraat/Torenstraat

Lees verder

Motie Aanbesteding dierenwelzijnstaken met eerlijk budget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer