Motie 30 km/u op Vondel­straat/Bilder­dijk­straat/Toren­straat


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Tramlijn 16: traject Waldeck Pyrmontkade (thv Obrechtstraat) - Torenstraat (RIS308712).

Constaterende, dat:

  • het college in zijn voorontwerp de Vondelstraat/Bilderdijkstraat/Torenstraat als doorgaande autoroute positioneert, waar 50 km/u gereden kan worden;
  • de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) hierover negatief heeft geadviseerd (RIS308712, p. 40), omdat deze inrichting niet past binnen de uitgangspunten van de nota “Kiezen voor verkeersveiligheid” en van de structuurvisie CID;
  • de ACOR adviseert uit te gaan van een norm van “30 km/u, gemengd verkeer, primaat bij voetganger en fietser en ruim aandacht voor verblijven”.

Overwegende, dat:

  • het verlagen van de maximumsnelheid voor de auto de verkeersveiligheid en de mobiliteitstransitie stimuleert.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken op welke manier de route Vondelstraat/Bilderdijkstraat/Torenstraat kan worden vormgegeven conform de uitgangspunten van de ACOR: “30 km/u, gemengd verkeer, primaat bij voetganger en fietser en ruim aandacht voor verblijven”;
  • de raad over de resultaten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA

Tegen

D66, CDA, Hart voor Den Haag, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Houd beeldkwaliteitsplan in het oog bij Wega punt

Lees verder

Motie Spaar het groen, verplaats de fietsnietjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer