Van parking naar park


1,8 vierkante kilometer van Den Haag is parkeerplaats. Daar past het Haagse Bos bijna twee keer op. De Partij voor de Dieren wil meer groen, en minder grijs. Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij. Parkeerplaatsen worden waar mogelijk omgevormd tot fietsparkeerplekken, en plekken waar ruimte is voor spelen en ontmoeten. In Rustenburg en Leyenburg halen we parkeerplaatsen weg om kinderen meer plek te geven om buiten te spelen. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten op te zetten, waarin bewoners hun straat op een creatieve en leefbare manier inrichten.

De Partij voor de Dieren wil betaald parkeren invoeren in de hele stad. De gemeente verhoogt de kosten voor een tweede parkeervergunning. De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer wordt de P in P&R gratis.

Het standpunt Van parking naar park is onderdeel van: Koester onze natuur

Van parking naar park

Wat we hebben bereikt

  • Den Haag zet fietsvlonders in om draagvlak weghalen parkeervakken te peilen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws