Amen­dement Minder parkeer­plaatsen bij ov-knoop­punten


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Parkeernormen Den Haag 2021 (RIS309940).

Besluit om aan artikel 3:4 de onderstreepte tekst toe te voegen, met vernummering van de leden b t/m d:

De autoparkeervraag van een nieuwbouw, een verbouwplan of een functiewijziging kan worden gereduceerd, indien:

  1. de aanvrager een ontwikkeling wil realiseren binnen een straal van 500 meter van station Moerwijk, station Mariahoeve, station Ypenburg en openbaar vervoer knooppunt Leidschenveen wordt gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt met maximaal 25% van de autoparkeervraag; of
  2. de aanvrager een ontwikkeling wil realiseren binnen een straal van 450 meter van een knooppunt van meerdere bus- en/of tramverbindingen, op voorwaarde dat dit gebeurt met maximaal 25% van de autoparkeervraag; of
  3. [...]

Toelichting:

Op dit moment geeft de Nota Parkeernormen een gedeeltelijke vrijstelling van de autoparkeernorm als de betreffende ontwikkeling gerealiseerd wordt binnen een straal van 500 meter van een treinstation. Toekomstige bewoners van de ontwikkeling kunnen dan immers gemakkelijk met de trein reizen en zullen minder snel een (deel)auto nodig hebben.

Indiener meent dat de bus en de tram ook als alternatief kunnen dienen voor de auto. Dit geldt in het bijzonder voor knooppunten van bus- en tramlijnen.

Dit principe staat reeds vermeld in het coalitieakkoord: “Voor deze projecten kan de parkeernorm vervangen worden door een gebiedsgerichte mobiliteitsnorm. Hierbij heeft de ontwikkelaar de ruimte om deze met (deel)auto’s en -fietsen en OV-arrangementen in te vullen” (p. 51).

Voor de afstandsstraal van 450 meter is gekozen omdat kenniscentrum CROW deze hanteert als maximale acceptabele loopafstand voor het haltetype ‘halte stadstram/interlokale bus’. Voor het maximale reductiepercentage is aansluiting gezocht bij artikel 3:4 lid a.


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Groen en beeldkwaliteit boven parkeren

Lees verder

Amendement Volg structuurvisie en hoogbouwnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer