Bijdrage Bestem­mingsplan Bras­serskade


Cie Ruimte

16 juni 2021


Voorzitter,

Dank aan de insprekers voor hun vasthoudendheid. En dank aan de wethouder voor het terugnemen van het voorstel. Als ik naar de stukken kijk kan ik zeggen dat er zeker verbetering heeft plaatsgevonden van het ontwerp door participatie. Zoals de wethouder weet is een ontwerp dat uit participatie tot stand is gekomen niet per se het beste ontwerp. Soms zijn belangen strijdig, waardoor een ontwerp niet door iedereen wordt gesteund. Dat blijkt vandaag maar weer.

Voorzitter, ik noemde dat er verbeteringen hadden plaatsgevonden. Zo wordt nu meer groen en bomen behouden. Dit is mooi. Echter, wat de Partij voor de Dieren betreft blijft het wrang dat we het steeds hebben over dat er genoeg groen moet worden behouden maar dat hier toch weer wordt ontgroend. Er komt een groot gebouw en parkeerterrein op nu nog onbebouwd terrein. En dit op een plek waar veel beschermde diersoorten leven. Ik begrijp dat de verharding eerst met 1100 vierkante meter zou toenemen. Is dit in het huidige ontwerp minder of is het aantal vierkante meters toegenomen verharding gelijk gebleven? Kan de wethouder ook ingaan op wat er nu is veranderd ten aanzien van de te kappen bomen?

Verder is het parkeerterrein gigantisch. Aangegeven is dat dit is geoptimaliseerd, maar wat betekent dit? Hoeveel vierkante meter groen is hiermee gespaard?