Bijdrage Twee­mi­nu­ten­debat: Leef­baar­heids­pleinen Sche­ve­ningen Haven


Cie ruimte

16 juni 2021

Voorzitter,

Als ik het schetsontwerp zie dan valt het mij op hoe weinig groen er is. Vindt de wethouder dit niet ook? Het college geeft aan dat dit komt doordat op die plek groen moeilijk groeit. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat dan andere planten kunnen worden gekozen? Denk aan duinbegroeiing, zoals grassen en rozenbottel. Waarom dan maar opgeven?

Verder vroeg mijn fractie zich af of de wethouder niet in overleg met AVN kan kijken naar een meer natuurinclusieve invulling, bijvoorbeeld door planten zelf te laten ontwikkelen?