Partij voor de Dieren: stop komst parkeer­garage Noord­bou­levard


25 januari 2016

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsvergadering van 21 januari tegen het voorstel ‘De kust gezond’ gestemd. Met dit voorstel zou Scheveningen-Bad omgetoverd worden tot dé badplaats van Noordwest- Europa. Voor de PvdD is het initiatief van Casinogigant Hommerson om 700 extra parkeerplekken aan te leggen het grootste bezwaar. De verkeersdruk in het gebied is nu al hoog en meer parkeerplekken leidt tot drukkere toegangswegen naar Scheveningen, een nog slechtere luchtkwaliteit en grotere druk op het naastgelegen natura 2000-gebied Oostduinen.

De Partij voor de Dieren vindt het een gemiste kans dat het college schoon vervoer zoals het openbaar vervoer en de fiets niet meer stimuleert en het gebruik van de auto ontmoedigt. Scheveningen heeft al jaren te kampen met verstopte verkeersaders op zomerse dagen. Dit is niet alleen voor de automobilisten vervelend, maar ook schadelijk voor omwonenden, fietsers en voetgangers.

Teunissen: “De Partij voor de Dieren vindt de nadelige effecten op het milieu en de natuurgebieden door de komst van de parkeergarage zeer onwenselijk. De druk op leefbaarheid wordt door de luchtvervuiling verder opgevoerd.”

Bij de uitgangspunten voor de plannen gaat het fundamenteel fout. Het college gaat ervan uit dat de plannen van Hommerson onlosmakelijk zijn verbonden met de uitbreidingsplannen, terwijl een verkeersstudie nog moet komen. “Niets is minder waar, wij als raad gaan over de ruimtelijke ordening, wij hebben de mogelijkheid, de plicht ook om kaders te stellen en niet een vrijbrief te geven aan projectontwikkelaars zonder een goede studie en afweging vooraf”, aldus Teunissen.

In de nota staat dat de ontwikkeling nadelige gevolgen voor het milieu en aangrenzende Natura 2000-gebieden kan hebben. Teunissen: “ook hier is weer sprake van een verkeerde volgorde: eerst instemmen met kaders voor parkeerplekken en vervolgens pas onderzoeken of er daadwerkelijk negatieve effecten optreden, die er naar alle waarschijnlijkheid zullen zijn. Het college zou de Oostduinen meer moeten waarderen en bezien hoe dit gebied kan worden versterkt, bijvoorbeeld door de parkeerplekken bij het Zwarte Pad op te heffen. Die staan nu midden in de duinen.”

Door de plannen voor een ondergrondse parkeergarage moet de Noordboulevard verschoven worden richting het strand. Hierdoor wordt de basiskustlijn verlegd met als gevolg een verlies van een groot stuk strand ten kostte van verharding. Met deze plannen verdwijnt er niet alleen een stuk strand, maar ook een stuk kustecosysteem.

De Partij voor de Dieren blijft zich verzetten tegen de 700 parkeerplekken.

Gerelateerd nieuws

Bomen Veenkade hoeven niet gekapt voor kadeherstel

Raadslid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) roept het stadsbestuur op de Veenkade te herstellen zonder de beeldbepal...

Lees verder

Sluit alle winkeldeuren in Den Haag

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Den Haag optreedt tegen de grootschalige energieverspilling door openstaande win...

Lees verder