Bomen Veenkade hoeven niet gekapt voor kade­herstel


12 januari 2016

Raadslid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) roept het stadsbestuur op de Veenkade te herstellen zonder de beeldbepalende bomen te kappen. Omwonenden van de kade hebben op eigen initiatief een onderzoek laten doen naar een methode om de Veenkade te renoveren met behoud van de bomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de bomen niet hoeven worden gekapt. Die conclusie staat lijnrecht tegenover wat het college eerder stelde, dat de bomenkap onvermijdelijk zou zijn. De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd met de bewoners in gesprek te gaan over de alternatieve methode, de kapvergunning in te trekken of aan te houden en de resultaten van het onderzoek over te nemen.

Niet alleen kunnen de bomen volgens het door een funderingsdeskundige uitgevoerde onderzoek probleemloos blijven staan, ook blijkt dat de bestaande monumentale kademuur intact kan blijven. Daarnaast is het risico van schade aan panden met deze methode veel kleiner, brengen de herstelwerkzaamheden minder overlast met zich mee en is de variant goedkoper dan de methode die het stadsbestuur voor ogen heeft.

Christine Teunissen: “de Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsdebatten in april en september gepleit voor onderzoek naar een alternatief voor de bomenkap. Het stadsbestuur bleef echter vasthouden aan de stelling dat kap van deze bomen onvermijdelijk is. Rechter evenals de funderingsdeskundige geven het college ongelijk. De Partij voor de Dieren roept de wethouder daarom op de aanbevelingen op te volgen en de bomen te laten staan.”

Vorig jaar stapte de bewonersorganisatie ‘Red de Bomen Zeeheldenkwartier’ naar de rechter om te voorkomen dat het college de bomen zou kappen. Deze procedure loopt nog steeds en zal 5 februari opnieuw door de rechter worden behandeld. De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd de schriftelijke vragen voor deze zitting te beantwoorden.

Wie de bewoners wil helpen om de kosten van het onderzoek en de juridische ondersteuning te kunnen betalen, kan via deze link een boom adopteren.

Lees onze schriftelijke vragen hier.

Gerelateerd nieuws

PvdD:  stop verpretparken van Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Het stadsbestuur wil de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark omvormen tot één ‘Internationaal Park’. Dit ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: stop komst parkeergarage Noordboulevard

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsvergadering van 21 januari tegen het voorstel ‘De kust gezond’ gestemd. Met di...

Lees verder