PvdD:  stop verpret­parken van Sche­ve­ningse Bosjes, Water­partij en West­broekpark


6 januari 2016

Het stadsbestuur wil de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark omvormen tot één ‘Internationaal Park’. Dit plan dreigt belangrijke natuurhistorische gebieden te degraderen tot een pretpark-achtige omgeving. De Partij voor de Dieren vindt dit geen recht doen aan de natuurwaarden en de natuurbeleving. De PvdD verzet zich tegen de aantasting van deze binnenstedelijke natuur en pleit voor het behoud van onverharde paden, behoud van losloopgebieden voor honden en goed groenonderhoud en versterking van de ecologische zones in en om de gebieden.

Het stadbestuur wil een Internationaal Park, een groen decor voor internationale instellingen waarin voor ieder wat wils te vinden is, zowel reuring en ontspanning. Volgens de plannen worden 24 plekken aangewezen voor meer reuring. De markt kan met ideeën voor een invulling komen, aldus het stadsbestuur. Enkele ideeën zijn al opgenomen in het ambitiedocument van het college, zoals een jukebox, een biertuin, een sleebaan en een muziektent. Deze activiteiten dreigen het natuurlijke karakter van de drie gebieden teniet te doen. De Partij voor de Dieren verzet zich daarom tegen de vercommercialisering van de gebieden.

Daarnaast moet er veel natuur wijken voor onder andere entreepleinen, nieuwe parkeerplaatsen, de aanleg van zes meter brede betonnen en volledig verlichte wandel/fietspaden, de kap van 4.000 bomen en de aanleg van duintuinen (grote zandvlakten). In de Scheveningse Bosjes lopen momenteel veel onverharde wandelpaden die bijdragen aan de natuurbeleving. Een groot deel zou worden verwijderd, waardoor uiteindelijk een groot netwerk van verharde paden overblijft. Grindpaden en metersbrede asfaltpaden door de drie gebieden laten minder ruimte voor natuur over en tasten de natuurbeleving volgens de Partij voor Dieren ernstig aan.

Omdat het stadsbestuur jarenlang heeft verzuimd genoeg geld aan groenonderhoud uit te geven, verkeert bijvoorbeeld de biodiversiteit in de Scheveningse Bosjes in slechte staat. De verslonzing van het onderhoud ging gepaard met het uitstellen van de ambitie om de ecologische zones te behouden en te versterken en om extra groen aan te leggen in de stad. Den Haag staat al jaren hoog in de lijst van minst groene steden, maar het aanwezige groen in de stad is wel uniek. Dat moeten we koesteren. De Partij voor de Dieren vindt het hoog tijd dat het stadsbestuur meer investeert in de groene buitenruimte, in plaats van unieke binnenstedelijke natuur uit te venten aan marktpartijen.

Gerelateerd nieuws

PvdD flyert voor een verantwoorde jaarwisseling

De werkgroep van de Partij voor de Dieren Den Haag en omstreken flyert aankomend weekend in het stadscentrum van Den Haag om ...

Lees verder

Bomen Veenkade hoeven niet gekapt voor kadeherstel

Raadslid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) roept het stadsbestuur op de Veenkade te herstellen zonder de beeldbepal...

Lees verder