Schrif­te­lijke vragen Uitstel aanleg Espe­rant­oplein en fietspad


Indiendatum: sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de bouwplannen in het energiekwartier. Hier bleek dat de plannen voor het groene Esperantoplein en het aanleggen van een recreatieve fietsroute zijn uitgesteld[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker, Partij voor de Dieren en Vavier, GroenLinks de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanleg van het Plein? Waarom is de raad niet actief over de voortgang geïnformeerd?
  2. Klopt het dat het aanleggen van een groen Esperantoplein in het Energiekwartier is uitgesteld? Zo ja, wat is nu het beoogde tijdspad en waarom is gekozen voor uitstel?
  3. Zijn er wijzigingen aangebracht in de plannen? Zo ja, wat zijn die wijzigingen?
  4. Klopt het dat het ontwerp van het park dat samen met bewoners is ontworpen, wordt aangepast om meer ruimte te maken voor parkeerplaatsen?
  5. Kan het college bevestigen dat zij terugkomt op haar inzet om een groot groen plein aan te leggen in het Energiekwartier? Kan het college dit onderbouwen met oppervlakte-cijfers?
  6. Klopt het dat het idee voor de fietsroute via de brug van Uniper voorlopig ook van de baan is? Zo ja, wat is hiervoor de reden?
  7. Kan het college een overzicht geven van de verschillende ontwikkelstadia van de genoemde plannen in het Energiekwartier?


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks


[1] https://konkreetnieuws.nl/2020/08/uitstel-aanleg-esperantoplein-en-recreatieve-fietsroute-energiekwartier/