Amen­dement Grijp eerder in bij hoge parkeerdruk


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 (RIS308711).

Besluit om:

  • de zin ‘Bij een parkeerdruk hoger dan 90% worden geen vergunningen voor een tweede of derde auto meer uitgegeven.’ aan te passen naar;
  • Bij een parkeerdruk hoger dan 80% worden geen vergunningen voor een tweede of derde auto meer uitgegeven.

Toelichting:

De gemeente laat nu de parkeerdruk oplopen tot boven de 90% voordat wordt ingegrepen. De indieners van dit amendement vinden dat te laat, omdat zo’n hoge parkeerdruk de leefbaarheid en luchtkwaliteit (door zoekgedrag) al flink schaadt. Het kan jaren duren voor een dergelijk hoge parkeerdruk door de gemeentelijke maatregelen weer tot leefbare niveaus is gedaald. Eenmaal uitgegeven parkeervergunningen worden namelijk niet ingetrokken. Met dit amendement willen de indieners er daarom voor zorgen dat de gemeente eerder in kan grijpen, zodat grote overlast kan worden voorkomen.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP, SP