Motie Geef ons de straten terug!


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 (RIS308711).

Constaterende, dat:

  • de gemeente de ambitie heeft om de openbare ruimte te vergroenen;
  • 1.831.500 m2 (ongeveer 1,8 km2) van de stad bedekt is met autoparkeerplaatsen;
  • die oppervlakte ongeveer 7 keer zo groot is als park Sorghvliet.

Van oordeel, dat:

  • er een mobiliteitstransitie moet plaatsvinden om klimaatverandering tegen te gaan;
  • de openbare ruimte primair beschikbaar moet zijn voor mens, dier en natuur; niet voor auto’s;
  • het verminderen van het aantal straatparkeerplaatsen meer ruimte schept voor groen, voor kinderen om op straat te spelen, en bijdraagt aan straten waar het prettig is om te verblijven.

Verzoekt het college:

  • als uitgangspunt vast te leggen dat bij herinrichtingen en grote ontwikkelingen het aantal straatparkeerplaatsen moet afnemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, GroenLinks

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie/SGP, SP