Motie Bescherm broedende vogels beter


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma Visie WSBW (RIS308403).

Constaterende, dat:

  • regelmatig activiteiten plaatsvinden die de biodiversiteit schaden en de rust in het broedseizoen verstoren;
  • er in het beheerplan meerdere rustgebieden worden aangewezen voor de natuur;
  • het gebied ook veel overlast ondervindt van vandalisme, waardoor de afgelopen tijden groen, bankjes, prullenbakken en picknicktafels opzettelijk zijn vernield.

Overwegende, dat:

  • de hoeveelheid aan recreatie-activiteiten in het Westbroekpark de afgelopen jaren sterk is toegenomen (varen, klimmen en lasergamen);
  • de maatregelen vanuit het college (het artikel op hethaagsegroen.nl, regulier overleg met ondernemers, aanlijnplicht voor honden en markeringen) de verstoringen van broedende (water)vogels niet hebben kunnen voorkomen;
  • het college gebieden niet wil afsluiten in het broedseizoen om voldoende rust te creëren voor broedende (water)vogels.

Verzoekt het college:

  • bezoekers tijdens het broedseizoen middels bebording bij de ingangen van groengebieden te attenderen op broedende vogels;
  • meer prioriteit te geven aan veiligheid, toezicht en handhaving in groengebieden, door onder andere een vaste boswachter aan te stellen voor de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de Waterpartij.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP