Motie Maak van Duinweg een Duin­fietspad


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma Visie WSBW (RIS308403).

Constaterende, dat:

  • de Ver-Huëllweg wordt omgevormd tot fietspad om de omgeving “te vergroenen en om overbodig autoverkeer uit het gebied te weren” (RIS308403, p. 3).

Overwegende, dat:

  • nog meer overbodige autoroutes dit prachtige groene gebied doorklieven: de Duinweg en de Hogeweg (in het verlengde van de Dwarsweg; zie de afbeelding ter illustratie);
  • het omvormen van deze routes tot fietspad ruimte oplevert voor meer groen.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of de Duinweg en de Hogeweg (in het verlengde van de Dwarsweg) kunnen worden omgevormd tot fietspaden;
  • de raad over de resultaten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

D66, Hart voor Den Haag, VVD, CDA