Amen­dement Geen drie blikken, laat straten niet stikken


15 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 (RIS308711).

Besluit om:

 • onder besluit II het volgende dictumpunt toe te voegen;
 • In lijn met de mobiliteitstransitie geen derde parkeervergunningen meer te verlenen.

  Toelichting:

  Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien, terwijl de oppervlakte van de stad niet meegroeit. Den Haag is al de dichtstbevolkte stad van het land en dat wordt door verdichting alleen maar meer. Per persoon zullen Hagenaren dus steeds minder voertuigen kwijt kunnen in de openbare ruimte.

  Daarnaast zitten we middenin een mobiliteitstransitie. De mobiliteitstransitie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Ook om de stad bereikbaar, leefbaar en veilig te houden is het belangrijk dat er andere keuzes worden gemaakt voor mobiliteit. We moeten als stad de omschakeling naar andere mobiliteiten zoals tram, bus en fiets stimuleren.

  Deze twee factoren pleiten voor een strenger parkeerbeleid en andere G4-steden hebben dat begrepen. Daarom verlenen de andere G4-steden geen derde parkeervergunningen meer aan hun inwoners. Zo wordt het mensen niet onmogelijk gemaakt om met de auto te reizen, maar wordt wel het aantal auto’s per huishouden gelimiteerd.

  Het is onverstandig wanneer Den Haag als meest dichtbevolkte stad blijft achterlopen in de mobiliteitstransitie. Vandaar dit amendement.

  Robin Smit
  Partij voor de Dieren

  Joris Wijsmuller
  Haagse Stadspartij


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, D66, SP

  Tegen

  Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP