Bijdrage Parkeer­beleid


Raad

15 juli 2021

Het huidige parkeerbeleid, waardoor de straten vol liggen met parkeerplekken, gaat ten koste van de openbare ruimte en de leefbaarheid. De Partij voor de Dieren wil juist dat de openbare ruimte ten goede komt van mens, dier en natuur, niet van blik. Meer groen in de straten, meer ruimte om te spelen en meer ruimte om lekker op een bankje te kunnen zitten en genieten van de omgeving. Ofwel een straat die ruikt naar bloemen ipv naar uitlaatgassen.

In de nu voorliggende parkeerstrategie mist de Partij voor de Dieren de durf om keuzes te maken die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de biodiversiteit. We zien stappen vooruit, maar we zien ook aandachtspunten.

De gemeente heeft inmiddels de ambitie gesteld om de openbare ruimte te vergroenen. Vandaar dat wij een motie indienen om de leefbaarheid te verbeteren en de motie meer stuurt op de te maken mobiliteitstransitie om klimaatverandering tegen te gaan. Motie: Geef ons de straten terug, verzoekt het college:

  • als uitgangspunt vast te leggen dat bij herinrichtingen en grote ontwikkelingen het aantal straatparkeerplaatsen moet afnemen.

In de strategie wordt gekozen om geen tweede of derde parkeervergunningen af te geven bij een parkeerdruk hoger dan 90%, maar niet bij wijken waar de parkeerdruk lager is dan 90%. Maar bij een parkeerdruk van 90% staan de straten al tjokvol met auto’s en ben je wat de Partij voor de Dieren betreft al te laat. Daarom kiezen andere G4 steden er ook vaker voor om helemaal geen tweede en derde parkeervergunning meer af te geven. En ook kiezen andere G4 steden voor het duurder maken van parkeervergunningen waar Den Haag die keuze ook niet maakt. Daarom komen we met het amendement met als titel Grijp eerder in bij hoge parkeerdruk. Hierbij stellen we het percentage van 90% bij naar 80% en dit amendement dien ik mede namens HSP in.

Voorzitter, tot slot. Ook het kabinet heeft eerder aangegeven dat auto’s 23 van de 24 uur stil staan. De stad blijft groeien met het aantal inwoners, terwijl het oppervlakte niet meegroeit. Den Haag is al de dichtstbevolkte stad van het land en dat wordt door verdichting alleen maar meer. Om de stad bereikbaar, leefbaar en veilig te houden is het belangrijk dat andere keuzes worden gemaakt voor mobiliteit. Daarom het volgende amendement: Geen drie blikken, laat straten niet stikken. Daarin passen we het dictum van de parkeerstrategie aan om in lijn met de vastgestelde mobiliteitstransitie geen derde parkeervergunningen meer te verlenen. Dit amendement dien ik samen in met HSP.

Voorzitter de Partij voor de Dieren sluit af. De openbare ruimte kan je maar een keer inrichten en gebruiken. Wij kiezen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Een leefomgeving die toekomstbestendig, duurzaam, groen en gezond is!