Bijdrage Catshuis park Sorg­h­vliet


Raad

15 juli 2021

Voorzitter,

Het Rijk wil een groot kantoorgebouw met voorzieningen, parkeerplaatsen, paden, terrassen, kabels en leidingen pal naast het monumentale Catshuis plempen. Middenin park Sorghvliet, middenin het Rijksbeschermd stadsgezicht en middenin Natuurnetwerk Nederland. Dit terwijl er genoeg kantoren leegstaan.

Hiervoor wil het Rijk bomen kappen en de monumentale tuinmuur met toegangspoort moet worden gedemonteerd. Dit plan moet wat de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de HSP betreft van tafel. Vandaar de volgende motie:

Roept het college op:

  • om de bezwaren tegen een vergunningverlening te honoreren;

  • geen vergunning te verlenen voor (tijdelijke) bebouwing in ‘Park Sorghvliet’;

  • het Rijksvastgoedbedrijf geen bebouwing of aanpassingen toe te staan binnen de contouren van het park.

Misschien ziet deze motie er bekend uit; dat klopt. Want we hebben de motie van het CDA hergebruikt; want dat is duurzamer. Met deze motie geven we een vervolg op de eerder door ons gestelde vragen. Want wat ons betreft beschermen we het historisch landgoed en de natuur.