Bijdrage Voorstel van het college inzake Nota Parkeer­normen Den Haag 2021


7 oktober 2021

Heel goed dat de gemeente mensen uit hun auto wil lokken met deelauto’s, bakfietsen en treinen. Maar onze stad ligt ook vol met bus- en tramlijnen en die kunnen ook een hoop autoritjes vervangen. Dat feit erkent het college zelf in zijn coalitieakkoord, en dat moet ook terugkomen in de Parkeernormen. Vandaar het volgende amendement:

Amendement: Minder parkeerplaatsen bij ov-knooppunten

  • de aanvrager een ontwikkeling wil realiseren binnen een straal van 450 meter van een knooppunt van meerdere bus- en/of tramverbindingen, op voorwaarde dat dit gebeurt met maximaal 25% van de autoparkeervraag;


Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren het zonde als de autoparkeernorm ten koste gaat van het steeds schaarser wordende stadse groen. Of als er monumenten worden gesloopt om inpandige parkeergarages aan te leggen. De autoparkeernorm moet geen sloopkogel worden waarmee we al het moois van de stad vernietigen. Daarom het volgende amendement:

Amendement: Groen en beeldkwaliteit boven parkeren

  • Het college kan voor verbouwplannen en transformatieprojecten vrijstelling verlenen van (een deel van) de autoparkeereis, indien:
    • de vrijstelling in het belang is van het stadsgezicht, doordat zo een beeldbepalend of anderszins waardevol gebouw niet gesloopt wordt;

    • of de vrijstelling in het belang is van de groene omgeving doordat door een lagere parkeereis het aantal vierkante meters groen gelijk blijft of wordt vergroot.