Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader Bellevue


7 oktober 2021

Voorzitter,

In 2014 werd ik actief in de commissie Ruimte. Toen werd door het college gesproken over Haagse Krach en leek bewoners betrokkenheid serieuzer aangepakt te gaan worden. 7,5 jaar later moet ik echter constateren dat die opleving van zeer korte duur is geweest. Bij zo’n beetje elk project ‘vergeet’ de gemeente bewoners te betrekken. We zien het bij Soza en we zien het bij Bellevue. Hoe moeilijk is het nou om bewoners voor het vaststellen van een PUK te betrekken? Het meest basale is gewoon met de bewonersvereniging te spreken.

Rond Bellevue heb ik dat begin vorig jaar aan de wethouder gevraagd, maar ondanks alle mooie woorden is dit nooit gebeurd. In het PUK is zelfs een gebouw, VVE Oranjewoud, ingetekend waar niet mee over het plan is gesproken.

Voorzitter, dat de wethouder dit een goede manier vindt om met bewoners om te gaan is treurig en geeft geen enkele invulling aan het coalitieakkoord waarin juist werd aangegeven dit te verbeteren. Ik roep de wethouder op om echt tot inkeer te komen en niet alleen dit plan beter aan te pakken, maar ook alle toekomstige. In april 2021 heb ik hier een duidelijke motie over ingediend. Gaat de wethouder de motie Eerlijk speelveld bij bouw­pro­jecten, uitvoeren? En belooft hij beterschap? Gaat hij bijvoorbeeld zelf in gesprek met de VVE?

Wat ons betreft zou het plan teruggetrokken moeten worden zodat bewoners echt een kans hebben. En voorzitter, er zijn meer redenen om dit te doen. Want ook de structuurvisie wordt niet nageleefd; en op veel andere punten zitten gaten in het plan.

Dit zorgt ervoor dat de raad dus weer aan de slag moet. Samen met verschillende fracties hebben we als Raad de regie gepakt. Zo komt de heer Pronk met een amendement over de bouwhoogte en participatie die we van harte steunen. Zelf dienen we een amendement in om de instemming van de raad voorwaardelijk te maken aan het uitvoeren van de kaders van de vastgestelde Structuurvisie CID en hoogbouwnota. Dit heeft de titel Volg structuurvisie en hoogbouwnota. Met dit amendement leggen we vast dat in de fase van het bestemmingsplan concreet wordt aangegeven, op basis van de referentienormen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Het gaat daarbij ook om de invulling van de openbare groennorm en om de norm voor buitenruimte. Dit amendement dien ik mede in met de VVD, SP, HSP, CDA en ID.

Met de verschillende amendementen zijn we als raad duidelijk; het huidige ontwerp is niet voldoende voor onze instemming. We roepen de gemeente en ontwikkelaar op om met de punten van de raad hard aan de slag te gaan voordat het plan in de vorm van een bestemmigsplan terug komt. Op die manier dragen we bij aan een leefbaar CID.

Dank u wel.